Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Το γοβάκι. (Αφηγήματα της ζωής.)


Ο Θανάσης εβάδιζεν επί του εξοχικού δρόμου του χωρίου μετά της αγαπημένης του. Αίφνης κρακ και το λεπτεπίλεπτον γοβάκι της εθρυματίσθει. Εν ακαρεί το πόδι της αγαπημένης του εστραμπουλίχθει. Μακράν του χωρίου ευρισκόμενοι εκάθισαν παράμερα αναμένοντας σωτηρίαν εκ του Χείρωνος Κενταύρου ο οποίος παρεπιδημεί εις τα μέρη ταύτα του Πηλίου. Φεύ όμως εσώθησαν από τετρακίνητον Μπεμπούλα πλουσίου φυσιολάτρου Αθηναίου ήτις εσυγκέντρωνεν εις το αυτοκινούμενον όχημα άπαν το περιεχόμενον της αστικής ζωής. Φυσικώ τω λόγω η ηγαπημένη του Θανάση υπανδρεύθει μετά του ιδιοκτήτου του τετρακινήτου το επόμενον έτος εις το χωρίον. ΄Ητο πλέον προφανές δια ποίον είχεν αποκατασταθεί ο μύθος, ως στοιχείο ενός συνόλου της πραγματικής ζωής, ρεφορμιστικώς βεβαίως. Ο φυσιολάτρης Θανάσης αγόρασε μηχανάκι και εργάζεται πλέον εις συνεργείον. Εκεί πλέον πνίγει την λύπην του εις τα κεκαυμένα έλαια των κινητήρων.

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Το Πήλιο που θα γίνει ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ΄Ετσι το χωράφι μου που το αφήνω έτσι να μαζεύω τα βότανα θα αποκτήσει κηποτεχνικό.
΄Οταν η ψυχή του χώματος εκπλήσσεται από τους ωφέλιμους και τους χρηστικούς. ΄Οταν θέλουν η φύση να ζητιανεύει το τσιμέντο και την αποκατάσταση.Το Πήλιο αστικός δήμος!
Η ολέθρια "ποιότητα" του εκλεπτυσμένου μας γούστου.Ο φατριασμός του αστικού μας πολιτεύματος. Η πιο ολέθρια "οικονομικολογιότητα" σε μια πολιτική κοινωνία. Η ηδονή της αυθεντίας ως σημάδι βλακείας.Τί να πείς δεν παλεύεται το μεγαλοφυές τίποτα.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Περί της διαφοράς του 10,5%

Λέγουσι δε οι πλείστοι και νομίζουσι πολιτικής παιδείας έργον είναι το καλώς αρχομένους παρασχείν • και γαρ πλέον εστί του άρχοντος εν εκάστει πόλει το αρχόμενον.•και χρόνον έκαστος άρχει βραχύν, άρχεται δε τον άπαντα χρόνον εν δημοκρατία πολιτευόμενος.•…