Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Περί της διαφοράς του 10,5%

Λέγουσι δε οι πλείστοι και νομίζουσι πολιτικής παιδείας έργον είναι το καλώς αρχομένους παρασχείν • και γαρ πλέον εστί του άρχοντος εν εκάστει πόλει το αρχόμενον.•και χρόνον έκαστος άρχει βραχύν, άρχεται δε τον άπαντα χρόνον εν δημοκρατία πολιτευόμενος.•…